CZČesky DEDeutsch ENEnglish
PROFIL SPOLEČNOSTI
 • ochranné pomůcky
 • pracovní rukavice
 • pracovní oděvy

BALKONY A LODŽIE

Sanace lodžií a balkónů
 

- - -- - -

 

Komplexní postup sanace balkónů a lodžií zahrnuje zpravidla několik relativně samostatných, navzájem navazujících fází, z nichž nejdůležitější jsou:

 

 • sanace statických a korozních poruch nosné konstrukce,
 • opatření k omezení působení korozních vlivů na konstrukce.

Velmi důležitá je ochrana konstrukcí před vlivy prostředí, kterou je schopna naše firma zajistit dvěma nejčastěji používanými způsoby:

 

 • sanace podlah a detailů odvodnění lodžií a balkónů, které zabrání pronikání srážek do konstrukcí,
 • uzavření prostoru lodžií a balkónů dodatečným zasklením.

Při sanaci podlah se naše firma zaměřuje na:

 

 • opatření, které nesmí způsobit nepřípustné přetížení konstrukce,
 • odstranění všech stávajících vrstev,
 • položení kvalitní spádové vrstvy,
 • důsledné rozlišení připojených a nepřipojených vrstev (dilatace),
 • kvalitní provedení hydroizolačních vrstev,
 • vytvoření trvanlivé, esteticky příznivé, protiskluzné a dobře udržovatelné nášlapné vrstvy,
 • řešení odvodnění kvalitním vyspádováním, svedení vody systémem žlabů a svodů nebo pomocí průběžné okapnice.

Při sanaci zábradlí se naše firma zaměřuje na provádění nových samonosných konstrukcí vyhovující normě ČSN 74 3305 s důrazem na:

 

 • správnou volbu profilů a jejich protikorozní ochrany zajišťující vysokou životnost konstrukce,
 • profily jsou vzduchotěsně uzavřeny, tak aby nepronikala voda do konstrukce,
  konstrukce nezasahuje do souvrství podlah a čel lodžií a balkónů, snižuje se tak riziko zatékání,
 • výplně jsou odolné vůči proražení a jejich poškození (jsou uloženy do pružného tmelu, orámovány Al. profilem).

 

 - - -- - -

 

Zasklívání lodžií – pěkný výhled z domova

- - -

Zasklívací systém z bezpečnostního tvrzeného skla a hliníkových profilů pro mobilní zasklení lodžií a výklenků domů.

Námi montovaný zasklívací systém zajišťuje minimalizaci tepelných ztrát, ochranu proti hluku, prachu, dešti a sněhu, působí jako další překážka proti vniknutí do objektu.

Výhody zasklení:

 • komplexnost dodávky umožňuje snadné a bezpečně mytí skel i z venkovní strany
 • nevyžaduje údržbu
 • neovlivňuje architektonický vzhled budovy a vyhovuje požadavkům pro jeho užití (skleněné dílce bez svislých rámů)
 • krátká doba montáže
 • zasklením lodžie vytvoříte další místnost chráněnou před povětrnostními vlivy
 • montáž se provádí zevnitř lodžie, není potřeba lešení


Materiál:

 • sklo - bezpečnostní tvrzené sklo tl. 6mm, hrany zabroušení
 • horní a spodní vedení, profily pro uložení skel - hliník opatřený plastovým práškovým potahem bílé barv
 • ostatní součásti(kolečka, kluzné části atd.) - nerez ocel, plast a mosaz


Skladba, konstrukce:

 • horní pojezdové vedení s mechanizmem na otáčení skel
 • spodní kluzné vedení
 • skleněné dílce vsazené na kratších stranách do profilů s pojezdovými kolečky (horní strana) a kluzáky (dolní strana)
 • profilové silikonové těsnění krajních skel k utěsnění nerovnostní bočních skel lodžie
 • systém je zavěšen na horním vedení, které je připevněno ke stropnímu prvku lodžie kotvami do betonu nebo šrouby do oceli
 • délka zasklení lodžie
 • do 6,5 m při odsouvání a otáčení skel na jednu stranu lodžie
 • do 13 m při odsouvání a otáčení skel na obě strany lodžie
 • výška zasklení - do 2,0 m
 • šířka tabule- cca 600 mm až 660 mm
 • tloušťka tabule - 6 mm
 • snížení spotřeby energie na vytápění
 • u středních bytů s ochlazovanými průčelními stěnami o cca 21%
 • u středních bytů s osluněnými stěnami o cca 37% • swiss breitling replica

NOVINKY

Žádné novinky nebyly nalezeny.