CZČesky DEDeutsch ENEnglish
PROFIL SPOLEČNOSTI
 • ochranné pomůcky
 • pracovní rukavice
 • pracovní oděvy

STATIKA A SANACE

Sanace statických poruch železobetonových panelů a jejich styků

- - -- - - 

Jednou z prioritních částí regenerace panelových domů je odstranění vad a poruch obvodových stěn.

Nejčastější statické poruchy

Lze je rozdělit na:

 • trhliny ve stěnových dílcích
 • statické poruchy ve stycích dvou panelů
 • korozní poškození čel lodžiových panelů
 • nedostatečné kotvení balkónových a lodžiových stropních dílců
 • nedostatečné uchycení stropních dílců lodžií a balkónů
 • separace krycích vrstev výztuže dílců, překrývajících se zejména v okolí rohů a hran
 • koroze výztuže, betonu dílců a maltové výplně styků
 • nepřesná montáž dílců, nedostatečná délka jejich uložení
 • vzájemná separace vrstev sendvičových dílců
 • nedostatečná únosnost dílců z lehkého betonu

- - -- - -

Hlavní používané technologie:

 • zesílení dílců a styků dodatečnou ocelovou výztuží
 • dodatečné kotvení pomocí ocelových nerezových kotev
 • svázání dílců pomocí nerezových závitových a speciálních profilačních tyčí
 • sanace železobetonových dílců pomocí polycementových sanačních malt
 • reaktivní pryskyřice pro tmelení

- - -fake rolex

NOVINKY

Žádné novinky nebyly nalezeny.