CZČesky DEDeutsch ENEnglish
PROFIL SPOLEČNOSTI
  • ochranné pomůcky
  • pracovní rukavice
  • pracovní oděvy

PROJEKCE / INŽENÝRING

Projektová dokumentace

Nabízíme vám služby našeho projekčního oddělení. Díky širokému výčtu úspěšně realizovaných akcí dokážeme maximálně zkrátit veškeré přidružené procesy a nabídnout efektivní řešení.

Naše společnost zajišťuje všechny kroky od počáteční konzultace přes návrh, všechny stupně stavebního řízení a realizaci stavby až po kolaudaci.

Na základě návrhu potřebných oprav a úprav včetně navržení postupu, pořadí a rozsahu vycházejícího z dostupných podkladů průzkumů a energetického auditu zpracují zodpovědní projektanti pro stavebníka projektovou dokumentaci dle požadavků Stavebního zákona a souvisejících předpisů a norem. Tato dokumentace slouží k vydání stavebního povolení (ohlášení) vyprojektovaných oprav a úprav bytového objektu.

Pokud počítáte pro svůj objekt s čerpáním dotací, rozšíříme vám rozsah zpracovávané dokumentace o požadavky konkrétních dotačních programů.

Projektovou dokumentaci zpracovávají specialisté dle jednotlivých profesí, v souladu s potřebami a rozsahem projektovaných oprav a úprav stavby, například statik, specialista na tepelnou techniku a energetiku staveb, technické zabezpečení budov (elektro, topení, voda, plyn výtahy), požární bezpečnost staveb a stavební akustiku budov, rozpočtář staveb. V průběhu realizace provádí projektant i autorský dozor, při kterém kontroluje dodržování projektu a tím i projektem nastavené parametry a řeší drobné změny a odsouhlasuje případné drobné odchylky od projektu.

Pokud je projektová dokumentace zpracována kvalitně a v potřebném rozsahu, výrazně šetří stavebníkovi realizační náklady a je základem pro kvalitní revitalizaci celého bytového domu.

NOVINKY

Žádné novinky nebyly nalezeny.