CZČesky DEDeutsch ENEnglish
PROFIL SPOLEČNOSTI
  • ochranné pomůcky
  • pracovní rukavice
  • pracovní oděvy

REALIZACE

Revitalizace části výrobních prostor
Realizace: 2014
Komplexní revitalizace panelového domu
Realizace: 2014
Komplexní revitalizace panelového domu
Realizace: 2014
Komplexní revitalizace bytového domu, výměna oken, zateplení obvodového pláště.
Realizace: 2013
Investor: Společenství pro dům Borského 1011/1, Praha 5
Na této akci společnost PSP.ADV - GROUP s.r.o. provádí : Sanace fasády, sanace statických a korozních poruch konstrukcí obvodového pláště, oprava celé fasády se zateplením (jižní a severní fasáda, navazující garáže včetně spojovací části „Krčku“ umístěného mezi garážovými objekty), oprava okapového chodníku (odejmutí stávajících betonových dlaždic a jejich uskladnění, odkopání podkladu pro ukončení ETICS, nový podkladní podsyp, zpětné uložení stávajících betonových dlaždic, případná výměna poškozených betonových dlaždic), ostatní práce spojené s kompletním dokončením díla, malby – vnitřní prostory – zakrytí vybavení, podlah a elektroinstalace, lokální opravy poškozených omítek (rozsah do 1m2), lokální vytmelení spár pružným tmelem, předsazení garážových vrat, výměna poškozených tabulí profilovaného skla
Realizace: UKONČENO 2012
Investor: SVJ Příbramská Aš
Na tomto panelovém domě společnost PSP.ADV – GROUP s.r.o. provádí: Sanace statických a korozních poruch konstrukcí obvodového pláště a konstrukcí lodžií, dodatečné zateplení obvodového pláště včetně atik, meziokenních vložek kontaktním zateplovacím systémem, výměna oplechování parapetů, sanace povrchových úprav stěn podzemního podlaží včetně dodatečného zateplení, sanace podlah lodžií a výměna zábradlí lodžií, výměna výplní otvorů,sanace vstupu včetně částečného vyzdění portálů, osazení nových portálů a zřízení zádveří.
Realizace: UKONČENO 2012
Investor: SVJ Květinková - Praha
Na tomto objektu PSP.ADV - GROUP s.r.o. provádí: sanace korozních poškození,demontáž a zpětná montáž stávajícího zasklívacího systému lodžií (6 kusů),demontáž stávajícího zábradlí,dodávka a montáž nového hliníkového zábradlí s povrchovou úpravou - prášková barva Komaxit v odstínu RAL 9006, každé zábradlí bude mít dvě stejná pole s výplní z bezpečnostního mléčného skla, zábradlí bude montováno na střed lodžií s mezerou mezi panelem 100 – 120mm z každé strany pro umožnění posunu kvůli pozdějšímu provedení vnějšího zateplovacího kontaktního systému. Zábradlí v místě lodžií se stávajícím zasklívacím systémem bude upraveno pro zpětnou montáž tohoto systému, zhotovení podlah – bourání stávajících dlažeb, provedení spádové vrstvy, hydroizolačního souvrství, lepení keramické dlažby a soklu včetně vyspárování a montáž předsazené okapnice FeZn, komaxit barva bílá
Realizace: UKONČENO 2012
Investor: SVJ Štětínská
Komplexní revitalizace štítové stěny a lodžií.
Realizace: UKONČENO 2012
Investor: Městská část – Praha 21
Na tomto objektu společnost PSP.ADV – GROUP s.r.o. provádí:kompletní demontáž dřevěné konstrukce dvouplášťové střechy, položení pojistné izolace včetně penetrace, vysprávku stávajících vrstev hydroizolační krytiny, zejména puchýřů a fabionů střešních detailů, v rámci možnosti vyrovnání místních nerovností podkladu způsobujících výskyt kaluží na krytině objektů, položení tepelných izolací, položení podkladní ochranné textilie, která zároveň bude mít funkci expanzní vrstvy (plošná hmotnost 300g/m) v celé ploše střechy, včetně detailů s napojením po obvodě střechy na vnější prostředí, položení systémových plechů (L profily, rovné bez ukončení s ukončením, atikových plechů se závětrnou lištou), provedení nové povlakové foliové krytiny mPVC PROTAN SE tl. 1,6 mm kotvené k podkladu, včetně systémových doplňkových prvků (rohy, kouty, větrací kanalizační komínky, odvodňovací vpusti), sanace povrchů obvodových stěn nástaveb, oprava komínu, výměna žaluzií, oprava výlezů na střechy, rekonstrukce sítě hromosvodů včetně revize, nátěry ocelových konstrukcí, opravy a výměny navazujících doplňkových konstrukcí, odvoz a likvidace odpadu.
Realizace:
Na tomto panelovém domě společnost PSP.ADV – GROUP s.r.o. provádí: Sanace statických a korozních poruch konstrukcí obvodového pláště a konstrukcí lodžií, dodatečné zateplení obvodového pláště včetně atik, meziokenních vložek kontaktním zateplovacím systémem, výměna oplechování parapetů, sanace povrchových úprav stěn podzemního podlaží včetně dodatečného zateplení, sanace podlah lodžií a výměna zábradlí lodžií, výměna výplní otvorů,sanace vstupu včetně částečného vyzdění portálů, osazení nových portálů a zřízení zádveří. opravy a výměny navazujících doplňkových konstrukcí (sanace střechy nad vstupem, osazení mříží na okna v suterénu, oprava okapových chodníků apod.).
Realizace:
Na tomto panelovém domě společnost PSP.ADV – GROUP s.r.o. provádí: demontáž stávajícího zateplení štítové stěny systémem FEAL, sanaci statických a korozních poruch konstrukcí obvodového pláště včetně lodžií, sanaci podlah a zábradlí lodžií, výměnu zbývajících dřevěných oken a balkónových dveří za plastová, zasklená izolačním dvojsklem, sanaci původních lehkých a úprava plastových meziokenních vložek MIV, dodatečné zateplení obvodového pláště včetně strojoven výtahů a povrchů stěn uvnitř lodžií kontaktním zateplovacím systémem, výměnu oplechování parapetů, zateplení pod vytápěnými prostory v 1. NP, sanaci soklové části domu včetně dodatečného zateplení, opravách a výměnách navazujících a doplňkových konstrukcí (oprava okapových chodníků, přemístění hromosvodů, sanace podlah vstupů, ve spojovacích chodbách a u vstupů do TP, úpravu stávajících zasklení a osazených mříží v lodžiích apod.), odvoz a likvidace odpadu
Realizace:

NOVINKY

Žádné novinky nebyly nalezeny.