CZČesky DEDeutsch ENEnglish
PROFIL SPOLEČNOSTI
  • ochranné pomůcky
  • pracovní rukavice
  • pracovní oděvy

O NÁS

Vážení,

jsme potěšeni, že jste projevili zájem o naši společnost, z čehož usuzujeme, že odpovídá svým charakterem a profesním vybavením, potřebám a struktuře vašich požadavků, které jsou nezbytně nutnou podmínkou pro realizaci vašich záměrů v oblasti stavební činnosti.

     Vedení naší společnosti PSP.ADV – GROUP s.r.o. vás srdečně zve k prohlídce našich staveb.

     Těšíme se na případnou spolupráci

     S pozdravem jednatel společnosti
     Jaroslav Pleško


Od začátku své činnosti se zaměřujeme na komplexní rozsah prací související s problematikou zateplování a sanací vad panelové výstavby. Naším cílem je nabídnout klientům maximální servis prostřednictvím bezstarostné rekonstrukce, která vám uspoří čas a energii.

www.piagetreplica.co.uk

Předmětem komplexního servisu je zejména:

  • kompletní inženýrská činnost, včetně projektového řešení, vypracování odborných posudků, příprava žádosti o poskytnutí státní dotace a pomoci při zabezpečení dofinancování, či úvěrové krytí celé investice
  • zateplováním objektů (panelových i rodinných domů) osvědčenými a kvalitními kontaktními tepelně izolačními systémy
  • součástí nabídky je provedení technických výpočtů pro stanovení optimální síly izolačního systému a dosažení energetických úspor
  • řešení problematikoy sanací vad panelové výstavby (odstraňování statických vad, sanace zkorodovaných železobetonových konstrukcí, rekonstrukce lodžií a železobetonových zábradlí, zasklívání lodžií atd.)
  • výměna oken a dveří za plastová, nebo z jiných materiálů včetně sanace meziokenních vložek
  • úpravy vstupních portálů
  • sanace střešních plášťů, jejich hydroizolace včetně zateplování

Díky dlouholetému působení na trhu a získanými zkušenostmi jsme sestavili tým velmi schopných pracovníků, který zaručuje vysokou úroveň kvality dodávaného díla. Prezentuje nejen vysokou technickou úroveň stavebních řemesel, ale také schopnost managmentu zajistit široké spektrum dodávek z rozličných oborů v krátkém časovém intervalu. Kvalita provedených prací je jedním ze základních pilířů, na kterých společnost PSP.ADV – GROUP s.r.o. staví svůj další rozvoj.

Sídlo společnosti PSP.ADV – GROUP s.r.o. se nachází na adrese Náchodská 801/15, 193 00   Praha 9, kde jsou umístěny administrativní a prezentační prostory, kde jsme připraveni našim potencionálním klientům poskytnout plnohodnotný servis.

Zvyšování úrovně firmy

Naše společnost  zaměřuje maximální pozornost na zvyšování celkové úrovně kvality poskytovaných služeb s ohledem na řešení komplexnosti služeb zaměřených na rekonstrukce panelových domů. Samozřejmostí je zavedení systému jakosti: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008

Věnujeme maximální pozornost rozšiřování technického a personálního vybavení. Nabízené komplexní řešení rekonstrukce panelových domů naší firmou, která v plné míře respektuje a využívá poznatky a doporučení z výstupů výzkumných projektů, které zpracovaly vybrané instituce na základě požadavků MPO ČR, včetně renomovaných projekčních a poradenských firem.

Naši nejvýznamnější partneři jsou dodavatelé osvědčených a certifikovaných stavebních materiálů - fasádních zateplovacích systémů - hydroizolačních systémů - sanačních materiálů - nátěrových, tmelících a těsnících hmot.

Spolupracujeme se zkušenými znalci a odborníky z oblasti posuzování statiky, stavu střešního a obvodového pláště, výběru vhodných stavebních materiálů pro konkrétní stavby, s odborníky v oblasti poradenské a projekční činnosti se zaměřením na regenerace panelových domů.

NOVINKY

Žádné novinky nebyly nalezeny.