CZČesky DEDeutsch ENEnglish
PROFIL SPOLEČNOSTI
  • ochranné pomůcky
  • pracovní rukavice
  • pracovní oděvy

REFERENCE

Výsledkem mnohaleté úspěšné podnikatelské činnosti majitele a jednatele p. Jaroslava Pleška ve stavebnictví je společenství tří firem z nichž PSP.ADV - GROUP s.r.o. působí v regionu Praha a Čechy, PSP GROUP s.r.o. v regionu Morava a dále spol. PSPADV Constructions GmbH, se kterou expanduje na území Rakouska. Zde jsou uvedeny vybrané reference realizované v posledních letech těmito společnostmi.


Na objektu TOS Žebrák provedla v roce 2013 společnost PSP.ADV GROUP, s.r.o. rekonstrukci a zateplení střešního pláště v celkovém rozsahu přes 2800m2. V rámci opravy bylo přistoupeno k sanaci světlíků a střešních oken na hlavní sedlové i bočních pilových střechách. Původní krytina byla lokálně vyspravena, vyrovnána a byly na ni položeny dvě vrstvy tepelného izolantu o celkové tloušťce 140mm. Hydroizolační souvrství tvoří mPVC fólie PROTAN SE o tloušťce 1,5mm, separovaná geotextílií o hmotnosti 300g/m2. Samozřejmostí bylo provedení výtažných zkoušek spolehlivosti kotvení a použití poplastovaných plechů Viplanyl k řádnému ukončení střešní fólie ve všech detailech. Na závěr byla zhotovena nová síť bleskosvodů, jejíž funkčnost potvrdila standardně vykonávaná revize.
Komplexní revitalizace panelového domu v Berouně. Hydroizolace a zateplení střešního pláště, výměna oken, dodávka kvalitního hliníkového zábradlí v lodžiích (výhodou je snadná manipulace, vysoká životnost a estetika), zateplení obvodového pláště.
Komplexní revitalizace panelového domu
Komplexní revitalizace panelového domu - II. etapa.
Komplexní revitalizace panelového domu. Realizováno s podporou z fondu Zelená úsporám.
Zateplení obvodového pláště
Komplexní revitalizace panelového domu
Výměna oken, zateplení obvodového pláště.
Komplexní revitalizace panelového domu.
Investor: SVJ – Mejstříkova
entrée ing, zateplení, rekonstrukce lodžií střešního pláště domu Mejstříkova 609-610, Praha 4, 1500m2, 20 lodžií, dotace „Zelená úsporám“
Investor: SVJ – Kutná Hora
zateplení, rekonstrukce lodžií střešního pláště domu Opletalova 178-181, Kutná Hora, 2000m2, 32 lodžií, dotace „Zelená úsporám“ a „Nový panel“
Investor: SBD Pokrok
rekonstrukce II. - IV. etapa, zateplení domu Petýrkova 1965-1967, Praha 4, 1500m2, dotace „Zelená úsporám“
Investor: SVJ – V Štíhlách
Zastoupené SBD Stavbař, oprava střechy po kroupách V Štíhlách 1313, Praha 4, 400m2
Investor: SBD Pokrok
zateplení domu Malenická 1789-1791, Praha 4, 3500m2 zateplení, rekonstrukce 8 lodžií
Investor: SBD Pokrok
zateplení domu Zlešická 1846-1848, Praha 4, 4500m2 zateplení, rekonstrukce 141 lodžií
Investor: SBD Stavbař
rekonstrukce střechy domu Štúrova 1417, Praha 4, 800m2 zateplení a hydroizolace střešního pláště a strojovny výtahů
Investor: SBD Stavbař
rekonstrukce technického podlaží domu Kociánova 1585-1587, Praha 13, 500m2 zateplení, výměna sklepních oken 48ks, rekonstrukce podest a schodnic vstupů
Investor: IKON
rekonstrukce teras ateliérů Seydlerova 2152, Praha 5
Investor: IKON
rekonstrukce rampy - konzoly Seydlerova 2152, Praha 5
Investor: SBD Pokrok
výměna nebytových oken a meziokenních vložek domu Nušlova 2283-2287, Praha 5, 200 kusů
Investor: SVJ Štíchova
výměna vstupních portálů domu Štichova 583-586, Praha 4, 8 kusů
Investor: SBD Pokrok
výměna nebytových oken a meziokenních vložek domu Bašteckého 2503-2504, Jánského 2505-2507, Praha 5, 200 kusů
Investor: SBD Pokrok
zateplení strojoven výtahů domu Španielova 1306-1312, Praha 6, 300m2 zateplení, 7 strojoven výtahů
Investor: SVJ Jílovská
výměna vstupních portálů domu Jílovská 424-427, Praha 4, 10 kusů
Investor: SVJ Gdaňská
výměna nebytových oken a meziokenních vložek domu Gdaňská 336-338, Praha 8, 200 kusů
Investor: SBD Pokrok
zateplení, sanace lodžií, rekonstrukce vstupů Etapa IV.-IX. domu Přecechtělova 2430-2432 a Prusíkova 2433-2434, Praha 5, 5000m2 zateplení, 70 kusů lodžií 10 vstupů, dotace „Nový panel“
Investor: BD Hekrova 812-813
rekonstrukce III. etapa domu Hekrova 812-813, Praha 4, 1000m2 zateplení a hydroizolace střešního pláště a strojoven 1200m2
Investor: SVJ Štíchova
zateplení panelového domu, Štíchova 648-650, Praha 4, 3000m2 zateplení
Investor: SBD Pokrok
zateplení bytového domu Láskova 1796-1798, Praha 4, 4000m2 zateplení
Investor: SVJ Brandlova
rekonstrukce předsazených schodišť domu Brandlová 1563-1565, Praha 4, 3 ks předsazených schodišť
Investor: SBD Pokrok
rekonstrukce předsazených schodišť domu Amfórová 1930-1931, Praha 13, 3 ks předsazených schodišť
Investor: SBD Stavbař
rekonstrukce panelového domu, Cílkova 641-42, Praha 4, 2500m2 zateplení, 120 ks oken, 48 ks lodžií, dotace “Nový panel“
Investor: SBD Pokrok
výměna sklepních oken a domu Přecechtělova 2430-2432 a Prusíkova 2433-2434, Praha 5, 60kusů
Investor: SBD Stavbař
rekonstrukce domu Kociánova 1585-1587, Praha 13, 3500m2 zateplení, sanace 43 lodžií , dotace “Panel“
Investor: SBD Stavbař
rekonstrukce domu II. etapa Minická 376-378, Praha 8, 2500m2 zateplení, sanace 48 lodžií, výměna 150ks oken
Investor: MÚ Praha 19
ELLIZA zateplení obvodového Katusická 712-714, Luštěnická pláště 4000m2
Investor: BD Mini
Sanace panelového domu II. etapa Minická 373-374, Praha 8, 2000m2 zateplení, rekonstrukce vstupů
Investor: SBD Stavbař
SBD Stavbař
Investor: MÚ Praha 19
rekonstrukce domu Luštěnická 715-716, Praha 4, zateplení 2000m2, rekonstrukce sedlové střechy 1000m, dotace „Zelená úsporám“
Investor: MÚ Praha 19
ELLIZA zateplení obvodového Toužimská 686-690, Praha 9 pláště 2000m2
Na požádání předložíme souhrnný seznam referencí od roku 1995 do 2008.

NOVINKY

Žádné novinky nebyly nalezeny.