CZČesky DEDeutsch ENEnglish
PROFIL SPOLEČNOSTI
 • ochranné pomůcky
 • pracovní rukavice
 • pracovní oděvy

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Sanace a dodatečné zateplení obvodového pláště

- - -

Nároky kladené na tepelně technické parametry obvodových konstrukcí nabízejí spolu s nárůstem cen energií na pozornosti. Tento trend lze zaznamenat nejen u nově stavěných objektů, ale i u sanací a rekonstrukcí dříve postavených objektů. Otázku zateplení objektu je nutné řešit komplexně tak, aby byly aplikovány dlouhodobě nabízené a osvědčené zateplovací systémy.

Zateplení objektu fasádním zateplovacím systémem přináší:

 • příjemné bydlení v zimě i v létě,
 • ochranu před nadměrným hlukem,
 • nižší náklady na otopný systém s nižší kapacitou,
 • výrazné úspory finančních nákladů na vytápění,
 • úspory při výstavbě nových staveb, tj. slabší a lehčí zdi - nižší hmotnost,
 • rychlou návratnost investic do zateplení,
 • zamezení promrzání a poruch zdiva mrazem,
 • tradiční, nový, originální a efektní vzhled,
 • dokonalé odstranění tepelných mostů,
 • zamezení výskytu plísní,
 • možnost aplikovat na všechny druhy obvyklých stavebních konstrukcí

- - -- - -

Zateplovací systémy

V praxi se používají dva zateplovací systémy:

  1. Kontaktní zateplovací systémy.
  2. Zateplovací systém s provětrávanou dutinou za obkladem.

Vzhledem k dosavadní praxi a cenové dostupnosti naše firma převážně aplikuje kontaktní zateplovací systémy.

Tyto nabízené tepelně izolační systémy obvodových plášťů budov používají tepelné izolanty na bázi polystyrénových desek, nebo desek z minerálních vláken, připevněných na fasádu lepením a hmoždinkami s výstužnou vrstvou a povrchovou tenkovrstvou omítkou.

replica watches- - -
 
Naše firma převážně aplikuje:
 • fasádní systém BAUMIT a osvědčené fasádní systémy TERRANOVA, STOMIX

Tyto systémy naše firma aplikuje dlouhodobě a to od zahájení jejich prodeje v ČR. Na nabízené fasádní systémy jsou zaměstnanci naší firmy zaškoleni přímo u dodavatelů.

- - -

  1. Zakládací lišta
  2. Lepící tmel
  3. Izolační materiál
  4. Kotvy
  5. Armovací tmel
  6. Armovací síť
  7. Rohovník
  8. Omítkový podklad
  9. Omítka

  

NOVINKY

Žádné novinky nebyly nalezeny.