CZČesky DEDeutsch ENEnglish
PROFIL SPOLEČNOSTI
 • ochranné pomůcky
 • pracovní rukavice
 • pracovní oděvy

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

Sanace a dodatečné zateplení střešního pláště

- - -- - -

Problémy se zatékajícími plochými střechami, renovace starých asfaltových střech, ale i pokládání nových střešních plášťů, včetně zhotovení dvoupláště z dřevěných krovů, velmi příznivě řeší použití hydroizolačních fólií, na které vzhledem k životnosti a cenové dostupnosti se naše firma zaměřila.

Hydroizolační fólie je převážně určena pro izolace střešních plášťů, izolace spodních staveb, proti radonu, izolace tunelů, mostů, nádrží, bazénů a pro jiné stavby.

- - -- - -

Užití fólie v hydroizolační technice umožňuje nová netradiční řešení stavebních konstrukcí. Předností naší nabídky proti asfaltovým materiálům je:

 • nízká hmotnost,
 • nízký difúzní odpor vůči pronikání vodní páry
 • chemická odolnost (kyselé deště, vápenné mléko, agresivní plyny)
 • vysoká trvanlivost (odolná UV, viditelnému a infračervenému záření)
 • odolnost vůči přelétavému ohni a sálavému teplu
 • odolnost proti mikrobiologickým vlivům a prorůstání kořenů
 • vysoká průtažnost (nezávislost na pohybech podkladních konstrukcí)
 • velká přizpůsobivost členitému povrchu střešního pláště
 • minimální údržba spojená pouze v čistění vpustí a profilaktických kontrolách
 • kontinuální vodotěsnost povlaku daná spolehlivostí termického spojování fólií
 • bezplamenná technologie (minimalizuje riziko požáru při aplikaci)
 • vysoká rychlost pokládání (snižuje nebezpečí zatečení)
 • zpracovatelnost za nízkých teplot (v havarijních případech od -5° C)
 • vysoká kultura práce při aplikaci
 • snadná opravitelnost po celou dobu životnosti fólie

Dříve byl požadovaný tepelný odpor neprůhledné konstrukce svislého obvodového pláště R = 3,0 m2K/W (souč. prostupu tepla U = 0,33 W/m2K).

V součastné době platí dle ČSN 730540-2:2002:

 • střecha lehká - požadovaná hodnota souč. prostupu tepla U = 0,24 W/m2K, doporučená U = 0,16 W/m2K,
 • střecha těžká - požadovaná hodnota souč. prostupu tepla U = 0,30 W/m2K, doporučená U = 0,20 W/m2K.

Aplikované fóliové střešní systémy

Naše firma převážně aplikuje osvědčené fóliové střešní systémy PROTAN SE a ALKORPLAN.

- - -

Výrobce a dodavatel fóliového systému PROTAN je firma PROTAN A/S Drammen - Norsko, která je hlavním výrobcem střešních hydroizolačních pásů ve Skandinávii s více než 30 mil. m2 aplikovaných střech. Pracuje v tomto odvětví více než 25 let a vyrábí PVC-P materiály i pro další použití více než 50 let. Výrobky firmy jsou používány po celém světě od Antarktidy k tropům.

Přednosti fólie PROTAN:

 • dlouhodobou životností 25 let
 • protiskluzová úprava
 • jsou odolné vůči nízkým teplotám
 • propustnost vodních par
 • pokládka se provádí bez problematických a drahých lepidel, pouze horkovzdušným svařováním a kotvením
 • chemická odolnost

rolex replica uk cheap

Výrobce a dodavatel ALKORPLANu - firma Solvay & Cie je velkopodnik chemického průmyslu se 150 závody a 45.000 pracovníky na celém světě. Kromě mnoha jiných chemických výrobků vyrábí tato firma 1mil. tun surového PVC/rok a je tak dodavatelem pro mnoho výrobců fólií a pásů.

Jako největší válcovny v Evropě vyrábí 150.000 tun fólií a umělohmotných pásů/rok na celkem 29 válcovacích stolicích. Samotný závod Plavina/Belgie, který vyrábí osvědčené střešní fólie a izolační fólie pro pozemní a důlní stavby, má kapacitu 20.000 tun/rok.

Vývojové a výzkumné centrum (NOH) v Bruselu zaměstnává 1.000 kvalifikovaných inženýrů chemiků.

Přednosti fólie ALKORPLAN:

 • 20 let zkušeností
 • položeno 65 mil. m2 na celém světě ( moderní lehké střechy )
 • stálá kvalita díky interní a externí kontrole
 • mezinárodní zkušenost ( použití výrobků od severního pólu až k rovníku )
 • vysoká výzkumná a vývojová kapacita
 • kompletní sortiment výrobků pro všechny typy trhu
 • technické poradenství (vypracování pracovního postupu, plán upevnění a stavebně-fyzikální výpočty zhotovené počítačem)

NOVINKY

Žádné novinky nebyly nalezeny.