CZČesky DEDeutsch ENEnglish
PROFIL SPOLEČNOSTI
  • ochranné pomůcky
  • pracovní rukavice
  • pracovní oděvy

ENERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit (analýza spotřeby tepla a jeho možných úspor)

- - -

Energetický audit hodnotí energetické parametry budov a navrhuje opatření k dosažení energetických úspor.

Energetický auditor je osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů, vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která provádí energetický audit. Tento audit provádí posouzení množství všech druhů energií spotřebovávaných v budově (vytápění, osvětlení, ohřev teplé vody) a navrhuje optimální varianty úsporných opatření.

Na základě provedeného auditu má stavebník možnost zkontrolovat návratnost vynaložených finančních prostředků.

- - -replica chopard

NOVINKY

Žádné novinky nebyly nalezeny.