CZČesky DEDeutsch ENEnglish
PROFIL SPOLEČNOSTI
  • ochranné pomůcky
  • pracovní rukavice
  • pracovní oděvy

10 důvodů proč zateplovat bytovou (nebytovou) budovu

1. Snížení spotřeby energie na vytápění o 30 až 60%.
2. Zlepšení životního prostředí snížením emisí CO2.
3. Eliminování zatékání do obvodových a střešních plášťů a okolo oken.
4. Odstranění hygienických nedostatků (plísně).
5. Zlepšení tepelné pohody zvýšením vnitřní povrchové teploty stavebních konstrukcí.
6. Snížení teplotního namáhání nosných konstrukcí.
7. Zamezení koroze výstuže v stycích a spojích panelů.
8. Zlepšení architektonického vzhledu budovy.
9. Prodloužení životnosti budovy (25 až 30 roků).
10. Zlepšení zdraví (součet položek č.3,4,5).